1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vozár Ivetta egyéni vállalkozó (székhely: 1135 Budapest Frangepán köz 17., adószám: 68275820-1-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat. A Vozár Ivetta (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.emsrevolution.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon kapcsolat felvételi űrlapot kitöltők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

2. Adatkezelés

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag a Felhasználókkal való kapcsolattartás érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználóknak a weboldaon kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: 1135 Budapest Frangepán köz 17.
Elektronikus elérhetőség: info@emsrevolution.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatok megismerésére kizárólag jogosult adatkezelő személye: Vozár Ivetta egyéni vállalkozó. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át

3. Az érintettek köre

Az érintettek köre a Weboldalon keresztül a kapcsolat felvételi űrlapot kitöltő Felhasználók és a honlapra látogatók.

4. Kapcsolat felvételi űrlap

A kezelt adatok köre: a Felhasználó által a kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során megadott, a kapcsolat felvételhez szükséges adatok: Név, E-mail cím

5. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, Felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Külső szerverek segítik a Weblap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

6. A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)